KIA new 2019

KIA new 2019

XE TẢI KIA K200 THÙNG CHỞ GIA CẦM - 1,4 TẤN - THÙNG DÀI 3,2M

XE TẢI KIA K200 THÙNG CHỞ GIA CẦM - 1,4 TẤN - THÙNG DÀI 3,2M

KẾT CẤU THÙNG CHỞ GIA CẦM Kích thước lòng thùng (DxRxC)..

XE TẢI KIA K200 THÙNG KÍN - 1,4 TẤN - THÙNG DÀI 3,2M

XE TẢI KIA K200 THÙNG KÍN - 1,4 TẤN - THÙNG DÀI 3,2M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxR..

XE TẢI KIA K200 THÙNG LỬNG - 1,4 TẤN - THÙNG DÀI 3,2M

XE TẢI KIA K200 THÙNG LỬNG - 1,4 TẤN - THÙNG DÀI 3,2M

KẾT CẤU THÙNG LỬNG Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 3..

XE TẢI KIA K200 THÙNG MUI BẠT - 1,4 TẤN - THÙNG DÀI 3,2M

XE TẢI KIA K200 THÙNG MUI BẠT - 1,4 TẤN - THÙNG DÀI 3,2M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 32..

XE TẢI KIA K200 THÙNG ĐÔNG LẠNH - 1,4 TẤN - THÙNG DÀI 3,2M

XE TẢI KIA K200 THÙNG ĐÔNG LẠNH - 1,4 TẤN - THÙNG DÀI 3,2M

KẾT CẤU THÙNG NGOẠI THẤT THÙNG Các loại sàn th&u..

XE TẢI KIA K250 THÙNG CHỞ GIA CẦM - 1,9 TẤN - THÙNG DÀI 3,5M

XE TẢI KIA K250 THÙNG CHỞ GIA CẦM - 1,9 TẤN - THÙNG DÀI 3,5M

KẾT CẤU THÙNG CHỞ GIA CẦM Kích thước lòng thùng (DxRxC)..

XE TẢI KIA K250 THÙNG KÍN - 1,9 TẤN - THÙNG DÀI 3,5M

XE TẢI KIA K250 THÙNG KÍN - 1,9 TẤN - THÙNG DÀI 3,5M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxR..

XE TẢI KIA K250 THÙNG LỬNG - 1,9 TẤN - THÙNG DÀI 3,5M

XE TẢI KIA K250 THÙNG LỬNG - 1,9 TẤN - THÙNG DÀI 3,5M

KẾT CẤU THÙNG LỬNG Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 3..

XE TẢI KIA K250 THÙNG MUI BẠT - 1,9 TẤN - THÙNG DÀI 3,5M

XE TẢI KIA K250 THÙNG MUI BẠT - 1,9 TẤN - THÙNG DÀI 3,5M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 35..

XE TẢI KIA K250 THÙNG ĐÔNG LẠNH - 1,9 TẤN - THÙNG DÀI 3,5M

XE TẢI KIA K250 THÙNG ĐÔNG LẠNH - 1,9 TẤN - THÙNG DÀI 3,5M

KẾT CẤU THÙNG NGOẠI THẤT THÙNG Các loại sàn th&ugrav..

Hiển thị từ 1 đến 10 của 10 (1 Trang)

CHỌN XE THEO HÃNG