HINO new 2019

HINO new 2019

Lọc tìm kiếm


HINO DUTRO XZU650L - THÙNG ĐÔNG LẠNH - 1,49 tấn

HINO DUTRO XZU650L - THÙNG ĐÔNG LẠNH - 1,49 tấn

KẾT CẤU THÙNG NGOẠI THẤT THÙNG NỘI THẤT THÙNG Các loại s&agra..

HINO FC - THÙNG ĐÔNG LẠNH - 6 tấn

HINO FC - THÙNG ĐÔNG LẠNH - 6 tấn

KẾT CẤU THÙNG NGOẠI THẤT THÙNG NỘI THẤT THÙNG Các loại s&agra..

HINO FG - THÙNG ĐÔNG LẠNH - 8 tấn

HINO FG - THÙNG ĐÔNG LẠNH - 8 tấn

KẾT CẤU THÙNG NGOẠI THẤT THÙNG NỘI THẤT THÙNG Các loại s&agra..

HINO FL - THÙNG ĐÔNG LẠNH - 14 tấn

HINO FL - THÙNG ĐÔNG LẠNH - 14 tấn

KẾT CẤU THÙNG NGOẠI THẤT THÙNG NỘI THẤT THÙNG Các loại s&agra..

XE TẢI HINO FC THÙNG BẢO ÔN - 5,5 TẤN - THÙNG DÀI 5,8M

XE TẢI HINO FC THÙNG BẢO ÔN - 5,5 TẤN - THÙNG DÀI 5,8M

KẾT CẤU THÙNG BẢO ÔN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC..

XE TẢI HINO FC THÙNG BẢO ÔN - 5,5 TẤN - THÙNG DÀI 6,7M

XE TẢI HINO FC THÙNG BẢO ÔN - 5,5 TẤN - THÙNG DÀI 6,7M

KẾT CẤU THÙNG BẢO ÔN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC..

XE TẢI HINO FC THÙNG KÍN - 5,5 TẤN - THÙNG DÀI 5,8M

XE TẢI HINO FC THÙNG KÍN - 5,5 TẤN - THÙNG DÀI 5,8M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 5..

XE TẢI HINO FC THÙNG MUI BẠT - 5,5 TẤN - THÙNG DÀI 5,8M

XE TẢI HINO FC THÙNG MUI BẠT - 5,5 TẤN - THÙNG DÀI 5,8M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 5750 x..

XE TẢI HINO FG THÙNG BẢO ÔN - 7,8 TẤN - THÙNG DÀI 8,7 M

XE TẢI HINO FG THÙNG BẢO ÔN - 7,8 TẤN - THÙNG DÀI 8,7 M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 8..

XE TẢI HINO FG THÙNG BẢO ÔN - 8 TẤN - THÙNG DÀI 7,3 M

XE TẢI HINO FG THÙNG BẢO ÔN - 8 TẤN - THÙNG DÀI 7,3 M

KẾT CẤU THÙNG BẢO ÔN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC..

XE TẢI HINO FG THÙNG KÍN - 7,8 TẤN - THÙNG DÀI 7,3 M

XE TẢI HINO FG THÙNG KÍN - 7,8 TẤN - THÙNG DÀI 7,3 M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 7..

XE TẢI HINO FG THÙNG KÍN - 7,8 TẤN - THÙNG DÀI 8,7 M

XE TẢI HINO FG THÙNG KÍN - 7,8 TẤN - THÙNG DÀI 8,7 M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 8..

XE TẢI HINO FG THÙNG MUI BẠT - 8 TẤN - THÙNG DÀI 7,3 M

XE TẢI HINO FG THÙNG MUI BẠT - 8 TẤN - THÙNG DÀI 7,3 M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 7300 x..

XE TẢI HINO FG THÙNG MUI BẠT - 8 TẤN - THÙNG DÀI 8,7 M

XE TẢI HINO FG THÙNG MUI BẠT - 8 TẤN - THÙNG DÀI 8,7 M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 8630 x..

XE TẢI HINO FL THÙNG BẢO ÔN - 15 TẤN - THÙNG DÀI 7,7 M

XE TẢI HINO FL THÙNG BẢO ÔN - 15 TẤN - THÙNG DÀI 7,7 M

KẾT CẤU THÙNG BẢO ÔN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC..

XE TẢI HINO FL THÙNG KÍN - 15 TẤN - THÙNG DÀI 7,7 M

XE TẢI HINO FL THÙNG KÍN - 15 TẤN - THÙNG DÀI 7,7 M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 7..

XE TẢI HINO FL THÙNG KÍN - 15 TẤN - THÙNG DÀI 9,3 M

XE TẢI HINO FL THÙNG KÍN - 15 TẤN - THÙNG DÀI 9,3 M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 9..

XE TẢI HINO FL THÙNG MUI BẠT - 15 TẤN - THÙNG DÀI 7,7 M

XE TẢI HINO FL THÙNG MUI BẠT - 15 TẤN - THÙNG DÀI 7,7 M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 7650 x..

XE TẢI HINO FL THÙNG MUI BẠT - 15 TẤN - THÙNG DÀI 9,3 M

XE TẢI HINO FL THÙNG MUI BẠT - 15 TẤN - THÙNG DÀI 9,3 M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 9210 x..

XE TẢI HINO XZU 650 THÙNG KÍN - 1,5 TẤN

XE TẢI HINO XZU 650 THÙNG KÍN - 1,5 TẤN

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 4..

XE TẢI HINO XZU 650 THÙNG MUI BẠT - 1,5 TẤN

XE TẢI HINO XZU 650 THÙNG MUI BẠT - 1,5 TẤN

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 4600 x..

XE TẢI HINO XZU 720 THÙNG KÍN - 3,5 TẤN

XE TẢI HINO XZU 720 THÙNG KÍN - 3,5 TẤN

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 5..

XE TẢI HINO XZU 720 THÙNG MUI BẠT - 3,5 TẤN

XE TẢI HINO XZU 720 THÙNG MUI BẠT - 3,5 TẤN

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 5200 x..

Hiển thị từ 1 đến 25 của 27 (2 Trang)

CHỌN XE THEO HÃNG