F-SERIES: Tải trọng 6T - 15T

F-SERIES: Tải trọng 6T - 15T

XE TẢI ISUZU FRR THÙNG KÍN - 6,5 TẤN - THÙNG DÀI 6,7M

XE TẢI ISUZU FRR THÙNG KÍN - 6,5 TẤN - THÙNG DÀI 6,7M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 6..

XE TẢI ISUZU FRR THÙNG MUI BẠT - 6,5 TẤN - THÙNG DÀI 6,7M

XE TẢI ISUZU FRR THÙNG MUI BẠT - 6,5 TẤN - THÙNG DÀI 6,7M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 6620 x 2..

XE TẢI ISUZU FVM THÙNG KÍN - 15 TẤN - THÙNG DÀI 8M

XE TẢI ISUZU FVM THÙNG KÍN - 15 TẤN - THÙNG DÀI 8M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 921..

XE TẢI ISUZU FVM THÙNG MUI BẠT - 15 TẤN - THÙNG DÀI 8M

XE TẢI ISUZU FVM THÙNG MUI BẠT - 15 TẤN - THÙNG DÀI 8M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 7800 x 2..

XE TẢI ISUZU FVM THÙNG MUI BẠT - 15 TẤN - THÙNG DÀI 9,5M

XE TẢI ISUZU FVM THÙNG MUI BẠT - 15 TẤN - THÙNG DÀI 9,5M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 9420 x 2..

XE TẢI ISUZU FVR THÙNG KÍN - 8 TẤN - THÙNG DÀI 7,4M

XE TẢI ISUZU FVR THÙNG KÍN - 8 TẤN - THÙNG DÀI 7,4M

KẾT CẤU THÙNG KÍN Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC):..

XE TẢI ISUZU FVR THÙNG LỬNG - 8 TẤN - THÙNG DÀI 7,4M

XE TẢI ISUZU FVR THÙNG LỬNG - 8 TẤN - THÙNG DÀI 7,4M

KẾT CẤU THÙNG LỬNG Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC): 7340 ..

XE TẢI ISUZU FVR THÙNG MUI BẠT - 8 TẤN - THÙNG DÀI 7,4M

XE TẢI ISUZU FVR THÙNG MUI BẠT - 8 TẤN - THÙNG DÀI 7,4M

KẾT CẤU THÙNG MUI BẠT Kích thước lòng thùng (DxRxC): 7340 x 2..

Hiển thị từ 1 đến 8 của 8 (1 Trang)

CHỌN XE THEO HÃNG